41. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - ( 22.11.2019 - 23.11.2019 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Lékaři - uhrazeno od 12. 10. 2019 a na místě 1500.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno od 12. 10. 2019 a na místě 550.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Dopl?kový program
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 22. 11. 2019 - uhrazeno od 12. 10. 2019
1100.00 Kč   počet :  
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.