42. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA, PRAHA - ( 4.11.2021 - 5.11.2021 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
ČLK ID :
ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů.

ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů. Upozorňujeme, že pokud lékař nevyplní své ČLK ID
nebudou mu moci být připsané kredity od ČLK. Pokud nejste lékař a nemáte ČLK ID,
vyplňte, prosím, parametr -1. Děkujeme.

Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Lékaři – uhrazeno do 30. 9. 2021 1100.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno do 30. 9. 2021 400.00 Kč
Lékaři - uhrazeno od 1. 10. 2021 1500.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno od 1. 10. 2021 550.00 Kč
Lékaři - uhrazeno od 1. 11. 2021 a na místě 1800.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno od 1. 11. 2021 a na místě 650.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Dopl�kový program
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 5. 11. 2021 - uhrazeno do 30. 9. 2021
950.00 Kč   počet :  
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 5. 11. 2021 - uhrazeno od 1. 10. 2021
1100.00 Kč   počet :  
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 5. 11. 2021 - uhrazeno od 1. 11. 2021 a na místě
1200.00 Kč   počet :  
přidat aktivní účast
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.