42. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - ( 5.11.2020 - 6.11.2020 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Lékaři – uhrazeno do 30. 9. 2020 1100.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno do 30. 9. 2020 400.00 Kč
Lékaři - uhrazeno od 1. 10. 2020 a na místě 1500.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno od 1. 10. 2020 a na místě 550.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Dopl�kový program
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 5. 11. 2020 - uhrazeno do 30. 9. 2020
950.00 Kč   počet :  
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 5. 11. 2020 - uhrazeno od od 1. 10. 2020
1100.00 Kč   počet :  
přidat aktivní účast
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.