39. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - ( 24.11.2017 - 25.11.2017 )
Vstup do přihlášky :
Přidělený kód přihlášky :
Identifikační údaje :
Osobní údaje
Příjmení :
Křestní jméno :
Tituly : před : , po :
Rodné číslo :
formát xxxxxx/xxxx
nebo
Datum narození :
formát RRMMDD/0000
Člen společnosti :
IČO zaměstnavatele
Žádám o vystavení certifikátu pro :
Specializace :
Pracoviště (instituce)
Název pracovistě :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Kontaktní adresa
Název pracoviště :
Oddělení :
Ulice, číslo :
Město :
PSČ :
Telefon :
Fax :
E-mail :
 Služby : 
Poplatky
Lékaři - uhrazeno od 1. 10. 2017 a na místě 1600.00 Kč
SZP, fyzioterapeuti, studenti - uhrazeno od 1. 10. 2017 a na místě 700.00 Kč
Ubytování
Workshop
Stravování
Doplňkový program
Společenský večer - Hotel Ambassador dne 24. 11. 2017 - uhrazeno od 1. 10. 2017 a na místě
1100.00 Kč   počet :  
Poznámka účastníka

2012 © ortopedické centrum s.r.o.