Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
7. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání : 23.6.2016 - 24.6.2016
Místo konání : Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
Anotace : pořádané u příležitosti výročí 700. narození římského císaře a českého krále Karla IV.a k 22. výročí založení Ortopedického oddělení MěN v Litoměřicích
Příloha : 7 ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM program.pdf
Pořadatelé :
Prezidenti sympozia : MUDr. Vladislav Procházka - Ortopedické oddělení, MěN v Litoměřicích
MUDr. Vladimír Beneš - Ortopedické oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Odborní garanti : Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. - prezident ČSOT, přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. - přednosta I. Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol Praha
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Registrace je v tuto chvíli uzavřena. Zájemci o účast se mohou registrovat v místě konání.
XX. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání : 18.9.2016 - 20.9.2016
Místo konání : TOP HOTEL, PRAHA
Příloha : NK CSOT 2016 - II. Informace CZ.pdf
Pořadatelé :
Prezident kongresu : Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. - přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha
Vyplnit přihlášku
X. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Termín konání : 6.10.2016 - 7.10.2016
Místo konání : Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Anotace : X. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 6. – 7. 10. 2016 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Sympózium je určeno především lékařům z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, neurologie, neurochirurgie, algeziologie, revmatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům. Střednímu zdravotnickému personálu a studentům.
Příloha : X.brandyske sympozium - 1-info.pdf
Pořadatelé :
ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí : prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.
Vyplnit přihlášku
6. ČESKO-SASKÉ DNY - Zlomeniny talu včetně osteochondrálních poranění fibulárních vazů
Termín konání : 8.10.2016
Místo konání : Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Příloha : 6. českosaské dny 1. informace.pdf
Pořadatelé :
Předseda sympozia : MUDr. Karel Edelmann, PhD. - Klinika úrazové chirurgie UJEP, Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vědecký sekretář : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Organizační sekretář : MUDr. Petr Obruba
Vyplnit přihlášku
10. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání : 20.10.2016 - 21.10.2016
Místo konání : Orea Resort Sklář, Harrachov
Příloha : 1. informace Harrachov 2016.pdf
Pořadatelé :
Prezident sympozia : Prim. MUDr. Dalibor Ďurďa - Ortopedické oddělení, KNL - Panochova nemocnice v Turnově
Vyplnit přihlášku
III. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM
Termín konání : 3.11.2016 - 4.11.2016
Místo konání : Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi
Anotace : Sympozium je zaměřeno na inovativní technologie a rehabilitační postupy.
Příloha : I. informace.pdf
Pořadatelé :
Rehabilitační ústav Kladruby
Vyplnit přihlášku
38. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA
Termín konání : 24.11.2016 - 25.11.2016
Místo konání : Praha, Hotel Ambassador
Příloha : 1. informace - Bulovka 2016.pdf
Pořadatelé :
Prezident sympozia : Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.