Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
XIX. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání : 15.12.2016 - 16.12.2016
Místo konání : Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Anotace : Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče a přednosty Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA

Symposium je určeno lékařům z oborů ortopedie a traumatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům, balneologům a sestrám.
Příloha : Finální informace XIX. Teplice 2016.pdf
Pořadatelé :
Předseda symposia : Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia : As. MUDr. Eduard Šťastný - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Vyplnit přihlášku
8. KLINICKO-ANATOMICKÉ SYMPOSIUM - PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ
Termín konání : 4.2.2017
Místo konání : Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha 2
Příloha : 8. klinicko-anatomicke sympozium - final.pdf
Pořadatelé :
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Vyplnit přihlášku
XXI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání : 17.5.2017 - 19.5.2017
Místo konání : TOP HOTEL, PRAHA
Příloha : XXI. národní kongres ČSOT 2 info.pdf
Pořadatelé :
Prezident kongresu : Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. – přednosta I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol
Čestný prezident kongresu : Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. - I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.