Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
XX. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Termín konání : 14.12.2017 - 15.12.2017
Místo konání : Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Anotace : Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče.
Příloha : Finální informace Teplice 2017.pdf
Pořadatelé :
Předseda symposia : Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia : As. MUDr. Eduard Šťastný Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Vyplnit přihlášku
9. klinicko-anatomické symposium - Luxační zlomeniny hlezna, aktuální problémy a komplikace
Termín konání : 3.2.2018
Místo konání : Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha 2
Příloha : 9. klinicko-anatomicke sympozium_2.info.pdf
Pořadatelé :
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Vyplnit přihlášku
XXII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Termín konání : 16.5.2018 - 18.5.2018
Místo konání : Clarion Congress Hotel Olomouc
Příloha : 1. informace - XXII. NARODNI KONGRES CSOT 2018.PDF
Pořadatelé :
ČSOT
Odborný garant : ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Prezident kongresu : Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. – přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.