Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
12. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání : 14.1.2021 - 15.1.2021
Místo konání : Orea Resort Sklář, Harrachov
Příloha : Predbezny program kongresu Harrachov 2021_1 INFORMACE.pdf
Pořadatelé :
Prezident sympozia : Prim. MUDr. Dalibor Ďurďa - Ortopedické oddělení – Panochova nemocnice v Turnově
Odborný garant : Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. – I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.