Seznam připravovaných AKCÍ / KONGRESŮ
8. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Termín konání : 13.6.2019 - 14.6.2019
Místo konání : Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
Anotace : pořádané u příležitosti 25. výročí založení Ortopedického oddělení Nemocnice Litoměřice, a.s. v rámci oslav 800. výročí založení města Litoměřice
Příloha : 8 ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM 1. INFORMACE.pdf
Pořadatelé :
Ortopedické oddělení Nemocnice Litoměřice, a.s.
Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s., MNÚL, o.z.
Prezident sympozia : MUDr. Vladislav Procházka - Ortopedické oddělení, Nemocnice Litoměřice, a.s.
Prezident sympozia : MUDr. Vladimír Beneš - Ortopedické oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vyplnit přihlášku
8. ČESKO-SASKÉ DNY - Zlomeniny pilonu tibie
Termín konání : 12.10.2019
Místo konání : Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Anotace : TÉMATIKA: Anatomie, primární ošetření, diagnostika, terapie, operační přístupy, operační technika, komplikace a jejich řešení, diskuze kazuistik
Příloha : 8. českosaské dny 1. informace_2019.pdf
Pořadatelé :
Předseda sympozia : MUDr. Karel Edelmann, PhD. - Klinika úrazové chirurgie UJEP, Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vědecký sekretář : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Organizační sekretář : MUDr. Petr Obruba - Klinika úrazové chirurgie UJEP, Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vyplnit přihlášku

2011 © ortopedické centrum s.r.o.