List of upcoming EVENTS / CONGERSSES
40. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA
Date : 23.11.2018 - 24.11.2018
Venue : Praha, Hotel Ambassador
Appendix : 40. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY Bulovka_finalni_informace.pdf
Organizers :
Prezident sympozia : Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Fill registration
XXI. TRADIČNÍ, KAŽDOROČNÍ, TEPLICKÉ, ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
Date : 13.12.2018 - 14.12.2018
Venue : Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Abstract : Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče.
Appendix : XXI. tradiční prosincové orto symposium_pozvanka2018_email.pdf
Organizers :
Organizační sekretář : as. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Předseda symposia : Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Fill registration
10. klinicko-anatomické symposium - Poranění růstových struktur, Biomechanika osteosyntézy v praxi, Kostní hojení a jeho poruchy
Date : 2.2.2019
Venue : Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha 2
Appendix : 10. klinicko-anatomicke sympozium_1.info.pdf
Organizers :
Předseda symposia : Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
Fill registration

2011 © ortopedické centrum s.r.o.