SONOKONFERENCE 2024

Online registrace

5.10.2024 - 6.10.2024

Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

5. 10. SOBOTA - POUZE PRO STUDENTY 6. 10. NEDĚLE - PROGRAM PRO POSTGRADUÁLNÍ PUBLIKUM

Pořadatelé

Záštita: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. - Přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Praha

Záštita: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Odborný garant: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA - Přednosta kliniky, Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pořádá: Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, z.s. (ČSUM)

Přílohy ke stažení

Online registrace Zpět na seznam akcí

Naši partneři

Pro firmy